קורס BI – מצגת SSAS Basics. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים :

  • Creating new SSAS project
  • Create a Data Source
  • Data Source View
  • Named Calculation
  • Explore Data
  • Friendly Name
  • Logical Table / Named Query
  • Logical Primary Key
  • Creating New Diagram