קורס BI – מצגת SSRS Grouping in Table. בשקפים אלו מופיעים הנושאים הבאים :

  • Adding a Parent Group
  • Formatting
  • Toggle OFF/ON
  • Outcome
  • Nested Groups