קורס BI – מצגת  Getting Started With SSRS. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים :

 • Creating New Report
 • Adding Items to the Report
 • Arranging Items
  • Auto Snap
  • Choose Multiple Object
  • Auto Align / Control Spacing
 • Formatting Items
 • Saving the Report