fbpx

הטבלה הבאה מציגה את רשימת מלאי המוצרים במכלת של משה. כפי שניתן לראות –  כל שורה מתארת את מס' המוצר, את שם המוצר, ואת מחירו.

CREATE TABLE Products  
(productID int,   
 productName varchar(25),   
 unitPrice int)   
 GO   

20-2

רוצים להמשיך לקרוא ?