fbpx

מדריך SQL זה מתמקד בשרשור עמודות. מדריך זה הינו חלק מרשימת פוסטים הנוגעים לכתיבת שאילתות בסיסיות ב SQL SERVER. כדי להגיע לפוסטים הנוספים ניתן להעזר בקישורים הבאים :

שרשור עמודות (Concatenation Operator)

שרשור עמודות הוא מעין מיזוג ערכים של עמודות שונות, כאשר נרצה להציג תוכן של שתי עמודות (או יותר) תחת שם של עמודה אחת, אנו נוכל להשתמש בסימן השרשור +.

לדוגמא, כאשר נרצה להציג את שמו הפרטי של העובד יחד עם שם משפחתו, אנו נכתוב:

SELECT first_name + last_name
FROM employees

 

התוצאה תראה כך:

(No column name)

------------------------

MosheLevi

אמנם, השגנו את מה שרצינו – מיזוג שני ערכים משתי עמודות שונות, עם זאת, התוצאה הסופית לא ממש ברורה (השם הפרטי "דבוק" לשם המשפחה).

לכן, נריץ שוב את השאילתה, הפעם נשרשר לעמודות גם רווח (' ' ) :

SELECT first_name + ' ' + last_name
FROM employees

 

 

התוצאה תראה כך:

(No column name)

-----------------------------

Moshe Levi

 

כדי שהתוצאה תצא יותר קריאה, אנו נשתמש בכינויים לעמודה (Alias):

SELECT first_name + ' ' + last_name AS 'FULL_NAME'
FROM employees

 

התוצאה תראה כך:

FULL_NAME

----------

Moshe Levi

אם נרצה לאחר שרשור זה להציג עוד עמודה נוספת בנפרד, נשתמש בפסיק (,)

SELECT first_name + ' ' + last_name AS 'FULL_NAME',
salary
FROM employees

 

התוצאה תראה כך:

FULL_NAME salary

---------- -------------

Moshe Levi 5800

 

אפשר להמשיך וליצור שרשורים מורכבים יותר לפי הצורך:

SELECT 'Employee Name : ' + first_name + ' - '
+ last_name AS 'E_DETAILS',
FROM employees

 

 

התוצאה תראה כך :

 

E_DETAILS
-----------------------------
Employee Name : Moshe - Levi