fbpx

מדריך SQL זה מתמקד בפקודת ה Order By. באמצעות פקודה זו ניתן למיין את הנתונים החוזרים אלינו מהשאילתה בצורות שונות. במדריך זה נסביר מהו ההבדל בין מיון בסדר עולה למיון בסדר יורד וכיצד מגדירים מיון ראשי ומיון משני.

מיון נתונים משפט ORDER BY

פקודת ORDER BY

 

מיון ראשי

משפט ORDER BY מאפשר לנו למיין את הנתונים שקיבלנו על סמך עמודה נבחרת :

ORDER BY שם_עמודה

כאשר נרצה להציג את העובדים מהטבלה ממויינים לפי השכר שלהם (מהנמוך לגבוה) נכתוב :

ORDER BY salary

כאשר נרצה לשנות את סדר המיון כך שיציג את העובדים מהטבלה ממויינים לפי השכר שלהם מהגבוה לנמוך (Descending) אנו נשתמש במילה השמורה DESC :

ORDER BY salary DESC

מיון משני

ניתן לבצע מיון על סמך יותר מעמודה אחת. כדי לעשות זאת, נכתוב את כל העמודות הרצויות במשפט ORDER BY  כאשר פסיק (,) מפריד ביניהן.

לדוגמא, מיון ראשי אשר יתבצע על עמודת מספר מחלקה ומיון משני (שיתבצע בכל מחלקה) על עמודת השכר :

ORDER BY department_id, salary

כמו כן ניתן לשלב את פקודת ה DESC באיזה אופן שנרצה.

לדוגמא, מיון ראשי אשר יתבצע על עמודת מספר מחלקה בסדר יורד ומיון משני (שיתבצע בכל מחלקה) על עמודת השכר בסדר עולה :

ORDER BY department_id DESC, salary

!         בלי שנגדיר בצורה מפורשת המיון הדיפולטיבי על עמודה נעשה בסדר עולה (Ascending). ניתן להשתמש במילה השמורה ASC כדי להגדיר מפורשות כי המיון על העמודה יעשה בסדר עולה:

ORDER BY department_id ASC

תחזיר את אותה תוצאה כמו:

ORDER BY department_id