fbpx

מדריך SQL זה מתמקד בכינויים לעמודות. מדריך זה הינו חלק מרשימת פוסטים הנוגעים לכתיבת שאילתות בסיסיות ב SQL SERVER. כדי להגיע לפוסטים הנוספים ניתן להעזר בקישורים הבאים :

 

כינויים לעמודות (Column Alias)

בנושא האחרון למדנו כיצד לבצע חישובים לעמודות וכיצד כותרת העמודה תראה לאחר החישוב. לעיתים מטעמי נוחות או רצון להסתיר את החישוב שעשינו, נרצה לשנות את כותרת העמודה.

כדי לעשות זאת נשתמש בכינוי לעמודה :

SELECT שם_עמודה AS 'כינוי_לעמודה'

FROM שם טבלה

לדוגמא:

SELECT last_name, salary, salary + 500 AS 'NEW_SALARY'

FROM employees

התוצאה תראה כך:

Last_name  salary  NEW_SALARY

---------  -------  ------------------

Levi     5700   6200

ניתן גם לכתוב את הכינוי לעמודה גם  ללא ה AS   לדוגמא :

SELECT last_name, salary, salary + 500 'NEW_SALARY'

FROM employees

התוצאה תראה כך :

Last_name  salary  NEW_SALARY

---------  ------  ------------------

Levi    5700   6200

 

ניתן גם לכתוב את הכינוי לעמודה ללא הגרשים (' ')

SELECT last_name, salary, salary + 500 new_salary

FROM employees 

התוצאה תראה כך:

Last_name  salary new_salary

----------- ------ ------------------

Levi     5700  6200

 

v     כתיבת כינוי ללא גרשים מונעת מאיתנו לכתוב את הכינוי כשתי מילים נפרדות (ולא מחוברות לדוגמא ע"י קו תחתון).

v     כתיבת כינוי ללא גרשיים מונעת מאיתנו להשתמש במילים שמורות ככינויים.

v     לצרכי סדר וקריאות תמיד להשתמש בAS , תמיד להשתמש בגרשים ותמיד לכתוב צמד מילים או יותר בצורה מחוברת ע"י קו תחתון.

 

נערך ע”י אלעד פלג