fbpx

מדריך זה מפרט את שלבי התקנת SQL Server 2014. תהליך ההתקנה מורכב משלבים שונים וקונפיגורציות רבות, מדריך זה מתמקד בצורת ההתקנה הפשוטה ומיועד בעיקר למשתמש הביתי אשר מעוניין לעשות את צעדיו הראשונים בטכנולוגייה זו.

לפני שמתחילים, שתי הערות –

  • במידה והתקנת מאגר הנתונים נועדה לתרגול SQL בסיסי,ניתן לחסוך זמן רב ולתרגל את בסיסי השפה אונליין באמצעותהקישור הבא
  • החל מגרסת SQL SERVER 2014, ה SSDT אינם נכללים יותר כחלק מהתקנת SQL SERVER אלא כהתקנה נפרדת. הדבר הופך את הליך ההתקנה למעט יותר מורכב, בפוסט זה ניתן למצוא את הצעדים הנדרשים.

 שלב ראשון – הורדת SQL SERVER 2014

כדי להוריד את קובץ ה ISO ניתן להשתמש בלינק הבא, תהליך ההורדה יתאפשר לאחר הרשמה וכניסה למערכת.

הורדת SQL SERVER 2014

לאחר שהליך ההורדה הסתיים, נוכל להפעיל את קובץ ההתקנה (מומלץ להשתמש ב Daemon Tools )

שלב שני – התקנת SQL Server 2014

בשלב זה נסמן את אופציית ה Installation ולאחריה נבחר ב New SQL Server stand-alone installation
בחירה זו תעביר אותנו לשלב ההתקנה הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 1

בשלב זה נסמן את אופציית ה Evaluation (יכולת להשתמש במוצר למשך 180 יום) ונסמן Next כדי לעבור לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 2

בשלב זה נאשר את תנאי הרשיון ונסמן Next כדי לעבור לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 3

בשלב זה יצויינו בפנינו בעיות פוטנציאליות אשר עלולות לגרום לשגיאות במהלך ההתקנה.
אזהרה לגבי הגדרות ה Firewall לרוב מציינת כי חומת האש מופעלת על המחשב ממנו אנו מבצעים את ההתקנה ועלינו לוודא כי כל הפורטים הרלוונטיים פתוחים, אזהרה זו אינה פוגעת בהמשך ההתקנה.

נסמן Next כדי להתקדם לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 4

בשלב זה עלינו לציין אילו פיצ'רים אנו רוצים שיהיו כלולים בהתקנה, מומלץ לסמן All Features with Defaults

נסמן Next כדי להתקדם לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 5

בשלב זה יופיעו ה Features אשר יותקנו וכן מיקומי התיקיות השונות של SQL Server. נסמן Next כדי לעבור לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 6

בשלב זה נגדיר את ה InstanceID של SQL Server, מומלץ להשאיר את ההגדרות על הדיפולט ולסמן Next כדי להתקדם לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 7

בשלב זה נגדיר את החשבונות אשר ישמשו את ה Services השונים של SQL Server, מומלץ להשאיר את ההגדרות על הדיפולט ולסמן Next כדי להתקדם לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 8

בשלב זה מוגדרים בין היתר תצורת האבטחה של SQL Server וכן תיקיות שונות עבור ה Data של SQL Server. מומלץ להשאיר את ההגדרות על הדיפולט ולסמן Next כדי לעבור לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 9

בשלב זה יופיעו בפנינו הגדרות שונות הקשורות ל SSAS, מומלץ להשאיר את ההגדרות על הדיפולט. נסמן את האופציה Add Current User ולאחר מכן נלחץ על Next כדי לעבור לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 10

בשלב זה יופיעו בפנינו הגדרות שונות הקשורות ל SSRS, מומלץ להשאיר את ההגדרות הדיפולטיביות. נסמן Next כדי לעבור לשלב הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 11

בשלב זה יופיעו בפנינו הגדרות שונות הקשורות ל Distributed Replay Client, מומלץ להשאיר את ההגדרות הדיפולטיביות. נסמן Next כדי לעבור למסך הבא.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 12

שלב זה יציג בפנינו את סיכום תצורת ההתקנה, נסמן Install כדי לבצע את ההתקנה.

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 13

בשלב זה נוכל לראות את התקדמות ההתקנה

התקנת SQL SERVER 2014 - שלב 14

בסיום ההתקנה נוכל לראות את המסך המודיע על השלמת ההתקנה. נלחץ על Close לסיום.

התקנת SQL SERVER - הודעת סיום