fbpx

מדריך זה מפרט את שלבי התקנת Oracle Database 11g על פלטפורמת Windows. התקנת אורקל מורכבת משלבים שונים וקונפיגורציות רבות, מדריך זה מתמקד בצורת ההתקנה הפשוטה ומיועד בעיקר למשתמש הביתי אשר מעוניין לעשות את צעדיו הראשונים בטכנולוגייה זו.

שלב ראשון – הורדת קבצי ההתקנה

בשלב הראשון נכנס ללינק הבא, בו נבחר את גרסת ה Database אותה נרצה להוריד. כאמור מדריך התקנה זה מתמקד ב Windows Server 2008R2 64 Bit) – Windows)

התקנת אורקל -הורדת קבצי התקנה

ע”מ להוריד את הקבצים יש לבצע הרשמה (חינמית)

שלב שני – התקנה

את הקבצים נשמור תחת תיקייה ייעודית ובסיום ההורדה נבצע לשניהם Extract (מומלץ בחום לעבוד עם תוכנת החילוץ הבאה)

התקנת אורקל - חילוץ קבצי ההתקנה

בתיקיה שנוצרה נפעיל את קובץ ההתקנה אשר יפתח בפנינו Wizard שיוביל אותנו בשלבי ההתקנה השונים.

התקנת אורקל - הפעלת קובץ ההתקנה

בשלב הראשון – נסיר את סימון קבלת העדכונים מ Oracle, אין צורך לציין כתובת מייל.

התקנת אורקל - קבלת עדכונים

כאשר נסמן Next יקפוץ חלון אשר יוודא כי אנו אכן לא מעוניינים בציון כתובת המייל שלנו, נסמן Yes ונעבור לשלב הבא.

התקנת אורקל - אישור אי קבלת עדכונים

בשלב זה נסמן את Skip software updates ונמשיך לשלב הבא.

התקנת אורקל - Software updates

בשלב זה נבחר באופצייה הראשונה (מסומנת By Default) ונמשיך לשלב הבא.

התקנת אורקל - הגדרת תצורה חלק א

בשלב זה נבחר באופצייה הראשונה (מסומנת By Default) ונמשיך לשלב הבא.

התקנת אורקל - הגדרת תצורה חלק ב

בשלב זה נותיר את כל ההגדרות המופיעות כמות שהן, נוסיף ססמא עבור ה Administrator של ה Database ונמשיך לשלב הבא.
ניתן לראות כי בתחתית החלון מופיעה אזהרה, הסיבה לכך נעוצה בסטנדרטים של האבטחה אשר מציבה אורקל, הסטנדרטים לא תואמים את מורכבות הססמא שמופיעה במדריך זה (הססמא בה נעשה שימוש היא Password). עם זאת אזהרה זו לא מונעת את המשך ההתקנה.

התקנת אורקל - הגדרת ססמא

במידה ובחרנו ססמא פשוטה מדי (כמו Password) יקפוץ חלון אשר ירצה לוודא כי זו הססמא שאנו רוצים, נסמן Yes ונעבור לשלב הבא. כך או כך, חשוב לזכור את הססמא שהגדרנו, יעשה בה שימוש בהמשך.

התקנת אורקל - ווידוא מורכבות ססמא

בשלב הבא תתבצע בדיקה מקדימה אשר נועדה לוודא כי כל דרישות החומרה והתוכנה תקינות.

התקנת אורקל - בדיקות מקדימות

במידה וכל הבדיקות עברו בהצלחה, נעבור לשלב הבא אשר יאפשר לנו להתחיל את תהליך ההתקנה.

התקנת אורקל - תחילת התקנה

בשלב הבא נוכל לראות את התקדמות התהליך.

התקנת אורקל - התקדמות התקנה

תוך כדי תהליך ההתקנה יפתח באופן אוטומטי חלון נוסף, נאפשר לו לרוץ.

התקנת אורקל - DBCA

בסיום ההתקנה יופיע חלון אשר יסכם את הגדרות ה Database שלנו, נלחץ על Ok.

התקנת אורקל - סיכום הגדרות

בשלב האחרון נוכל לראות כי התקנת אורקל הסתיימה בהצלחה. נלחץ על Close לסיום.

התקנת אורקל - סיום התקנה

שלב שלישי – התקנת SQL Developer

את הכלי ניתן להוריד באופן חינמי מהלינק הבא.

התקנת SQL Developer

בסיום ההורדה נעביר את קובץ ההתקנה לתוך תיקייה יעודית ונבצע Extract.

התקנת SQL Developer

בסיום החילוץ נכנס אל התיקיה שנוצרה ונפעיל את ה Sqldeveloper (למעשה כלי זה לא דורש התקנה וניתן להריץ אותו מיד לאחר סיום חילוץ הקבצים)

התקנת SQL Developer

התקנת SQL Developer

במידה ויופיע החלון הבא לאחר הפעלת ה Sqldeveloper נסמן את האופציה No. (מדריך זה יוצא מתוך נקודת הנחה שזו הפעם הראשונה בה Oracle או Sql Developer מותקנים)

SQL Developer - ייבוא הגדרות קודמות

שלב רביעי – SQL Developer הגדרת יוזרים

לאחר שה Sql Developer עלה אנו נגדיר שני יוזרים – Administrator ו HR

כדי להגדיר את יוזר ה Administror נעשה Right Click על Connections ונבחר ב New Connection.

SQL Developer - הגדרת יוזר SYS

בחלון שנפתח נמלא את הפרטים הבאים ונלחץ על Connect לסיום.
הססמא אשר יש להקליד היא אותה ססמא אשר בחרנו בעת ההתקנה.

SQL Developer - הגדרת יוזר SYS

לאחר שלחצנו על Connect יפתח מסך בו נוכל להקליד פקודות – נרשום בו את הפקודות הבאות :

ALTER USER hr ACCOUNT UNLOCK ; 

ALTER USER hr IDENTIFIED BY hr ;

נסמן אותן ונריץ באמצעות לחיצה על הכפתור הירוק (Run Statement)

SQL Developer - הגדרת יוזר HR

כדי להגדיר את יוזר HR נעשה Right Click על Connections ונבחר ב New Connection.

SQL Developer - הגדרת יוזר HR

בחלון שנפתח נמלא את הפרטים הבאים ונלחץ על Connect לסיום.
הססמא אשר יש להקליד היא – hr (כמו שם המשתמש)

SQL Developer - הגדרת יוזר HR

לאחר שלחצנו על Connect יפתח מסך בו נוכל להקליד פקודות – נרשום בו את השאילתה הבאה כדי לוודא תקינות

SQL Developer - בדיקת תקינות יוזר HR