fbpx

לימוד SQL – עמוד זה מרכז בתוכו נושאים רבים המאפשרים לימוד SQL בצורה פשוטה וברורה. עמוד זה מתמקד בלימוד SQL בסביבת Oracle (כדי ללמוד SQL תחת סביבת SQL Server ניתן להשתמש בלינק הבא).

תחת דף זה תוכלו למצוא הסברים אשר קשורים לנושאים שונים בשפה, בסדר אשר מאפשר לימוד SQL בצורה רציפה והגיונית .

לימוד SQL זה מקיף נושאים רבים ומגוונים – החל מכתיבת שאילתות בסיסיות, סינון נתונים, מיון, שימוש בפונקציות שונות, שילוב בין טבלאות וכלה בעדכון טבלאות ויצירתן. בנוסף, עבור רוב ההסברים המופיעים מטה תוכלו למצוא תרגול תואם (כולל פתרונות) אשר יעזור מאוד בהטמעת החומר הנלמד.

כדי להוריד את מאגרי הנתונים בהם נעשה שימוש בתרגילים אלה, ניתן להעזר באחד מהקישורים הבאים: [ACDB] [HR]

מבוא

עבור אלו אשר עושים את צעדיהם הראשונים בשפת ה SQL חלק זה מהווה הקדמה. תחת יחידה זו נקבל מבוא לעולם מאגרי הנתונים, נתייחס למספר מתודות אשר מאפשרות את אחסון המידע, נבין מהי שפת ה SQL ונכיר את העקרונות הבסיסיים עליהם היא מושתתת.

כתיבת שאילתות בסיסיות 

תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR 

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד את בסיסי השפה – כתיבת שאילתות פשוטות לאחזור נתונים, שימוש בכינויים לעמודות (Alias), שימוש בשרשורים בין עמודות (Concatenation), חישובים על עמודות, ופקודת ה Distinct.

סינון ומיון נתונים 

תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד את פקודת ה WHERE, פקודה אשר מאפשרת לסנן תוצאות לפי תנאים שונים. בחלק זה נבין כיצד לעבוד עם אופרטורים פשוטים ומורכבים, וכיצד ניתן לשלב בין תנאים שונים.

בנוסף, במדריך זה נלמד את פקודת ה ORDER BY, פקודה אשר מאפשרת למיין את תוצאות השאילתה בצורות שונות.

פונקציות שורה | תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד את פונקציות השורה של Oracle, פונקציות אשר מאפשרות לנו לבצע מניפולציות שונות על הערכים בתוך העמודות שבטבלה. במדריך זה נלמד כיצד לעבוד עם פונקציות מחרוזתיות, מספריות, ותאריכיות, נלמד מהן פונקציות המרה ונבין כיצד ניתן להשתמש בפונקציות תנאי ופונקציות על הערך NULL

פונקציות קבוצה | תרגול ACDB | תרגול HR 

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד כיצד לבצע חישובים קבוצתיים על ערכים בתוך עמודות (כגון ערך ממוצע, מקסימום, מינימום וכד’). כמו כן מדריך זה עוסק בפקודת ה GROUP BY ופקודת ה HAVING.

פקודת JOIN | תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR 

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד את פקודת ה JOIN. פקודה זו תאפשר לנו לשלב נתונים ממספר טבלאות לכדי תוצאה אחת. מדריך זה מסביר ומפרט טכניקות שונות לשילוב בין טבלאות – OUTER JOIN, INNER JOIN ו – OUTER JOIN.

תתי שאילתותתרגיל מסכם ACDB | תרגול מסכם HR 

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד מהן תתי שאילתות ומתי נשתמש בהן. מדריך זה עוסק בתתי שאילתות אשר מחזירות ערך אחד (Single Row) וכן בתתי שאילתות אשר מחזירות ערכים רבים (Multiple Row).

עדכון טבלאות

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד כיצד ניתן לעדכן את נתוני הטבלה. מדריך זה עוסק בטכניקות שונות להכנסת שורות חדשות לטבלה (INSERT), מלמד כיצד לעדכן ערכים קיימים בטבלה (UPDATE), כיצד למחוק ערכים קיימים (DELETE) וכיצד לנהל טרנזאקציות ב Oracle.

בניית טבלאות

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד כיצד לייצר טבלאות חדשות, כיצד להגדיר ערכי DEFAULT על עמודות, מהם אילוצים וכיצד ניתן ליישם אותם. כמו כן, חלק זה עוסק בשינוי מבנה הטבלה לרבות מחיקה, הוספה, ושינוי סוג העמודה