fbpx

 

החל מיוני 2016 – 2016 SQL Server ניתנת להורדה. לצד השיפורים הרבים שקיימים בוורסיה האחרונה, מיקרוסופט הכניסו שינוי משמעותי ברשיון גרסת ה Developer – מעתה גרסה זו ניתנת לשימוש חופשי, ללא Evaluation.

גרסה זו מכילה את כל ה Features של גרסת ה Enterprise ומיועדת למפתחים, תלמידים, או כל אדם אחר אשר מעוניין להשתמש בתוכנה למטרות שאינן Production. זהו שיפור משמעותי, מעתה ניתן לבחון וללמוד את המוצר ללא הגבלת זמן. ניתן לקרוא כאן את תנאי הרשיון המלאים.

מדריך זה נחלק ל – 3 חלקים:

  1. התקנת SQL Server 2016 Developer
  2. התקנת SQL Server Management Studio
  3. התקנת SQL Server Data Tools.

שלב ראשון – הורדת SQL Server 2016

את SQL Server 2016 Developer ניתן להוריד מהקישור הבא.  בשלב הראשון יש להתחבר לחשבון המיקרוסופט, במידה ולא קיים, ניתן להרשם.

3_Sign_In

בשלב הבא יש לציין את שם הגרסה בשורת החיפוש, וניתן להתחיל בהליך ההורדה.

4_Download_SQL_Server_2016_Developer

בסיום ההורדה יש להריץ את קובץ ה ISO, עבור כך ניתן להשתמש בתוכנות כגון Daemon Tools.

 

שלב שני – התקנת SQL Server 2016

לאחר ההפעלה, בחלון הראשון נסמן את האפשרויות הבאות ונתחיל בהליך ההתקנה.

5_Install_SQL_Server_2016_Step_1

במסך הנוכחי נציין את הגרסה הרצויה, כאמור, מדריך זה מתמקד ב SQL Server 2016 Developer.

6_Install_SQL_Server_2016_Step_2

בשלב הבא נאשר את תנאי הרשיון.

7_Install_SQL_Server_2016_Step_3

במסך זה נבחר האם להשתמש ב Microsoft Update ונתקדם לשלב הבא.

8_Install_SQL_Server_2016_Step_4

השלב הבא בוחן את תקינות רכיבי מערכת ההפעלה אשר יאפשרו את התקנת התוכנה. האזהרה לגבי ה Firewall לא תפגע בתקינות ההרצה. במידה ובשלב זה יופיעו שגיאות אחרות, יש לתקנן לפני המשך הליך ההתקנה.

9_Install_SQL_Server_2016_Step_5

בשלב הבא יש לציין את ה Features אותם אנו מעוניינים להתקין. ניתן לבחור סלקטיבית, או פשוט לסמן הכל.

10_Install_SQL_Server_2016_Step_6

במידה ובמסך הבא תופיע הודעת שגיאה הדורשת Oracle JRE עבור ה Polybase, ניתן לפתור אותה בשתי צורות.

  1. ללכת מסך אחד אחורה ולהוריד את הסימון מהפיצ'ר Polybase Query Service. (יכולת זו נחשבת מתקדמת, וכדי ללמוד את התכנים היסודיים ב SQL Server אין צורך להתקין אותה)
  2. להתקין את ה JRE הנדרש.

הוראות מפורטות ניתן למצוא פה.

11_Install_SQL_Server_2016_Step_7

בשלב הבא נבחר את שם ה Instance, ניתן לבחור בשם הדיפולטיבי ולהמשיך למסך הבא.

12_Install_SQL_Server_2016_Step_8

בשלב הבא נציין את ההרשאות והגדרות ה Collation. ניתן להשאר עם ההגדרות הדיפולטיביות ולהמשיך למסך הבא.

13_Install_SQL_Server_2016_Step_9

במסך הבא נבחר את אותנטיקציית ה Database. נבחר ב Windows authentication mode (האופצייה הדיפולטיבית) ונוסיף את היוזר הנוכחי לרשימת האדמניסטרטורים של SQL Server.

14_Install_SQL_Server_2016_Step_10

בשלב הבא נציין הגדרות הקשורות ב Analysis Services. ניתן להשאר עם ההגדרות הדיפולטיביות. יש להוסיף את היוזר הנוכחי לרשימת האדמניסטרטורים.

15_Install_SQL_Server_2016_Step_11

בשלב הבא נציין הגדרות הקשורות ל Reporting Services. ניתן להשאר עם ההגדרות הדיפולטיביות.

16_Install_SQL_Server_2016_Step_12

במסך זה נוסיף את היוזר הנוכחי ל Service של ה Distributed Replay Controller ונתקדם לשלב הבא.

17_Install_SQL_Server_2016_Step_13

בשלב הבא נציין הגדרות הקשורות ל Distributed Replay Client ונתקדם למסך הבא. ניתן להשאר עם ההגדרות הדיפולטיביות.

18_Install_SQL_Server_2016_Step_14

בשלב הבא נאשר את תנאי התקנת R ונמשיך למסך הבא.

19_Install_SQL_Server_2016_Step_15

במסך האחרון נבחר באופציית ה Install ונתחיל בהליך ההתקנה.

20_Install_SQL_Server_2016_Step_16

כדי להתקין את ה SQL Server Management Studio נשתמש בקובץ ההתקנה אשר הורד בשלב הקודם, ונבחר באפשרויות הבאות:

1_Installing_SSMS

בעמוד הדפדפן אשר יפתח נבחר באפשרות ה Download.

2_Installing_SSMS

בסיום ההורדה נריץ את קובץ ההתקנה.

3_Installing_SSMS

נמתין שהליך ההתקנה יסתיים

4_Installing_SSMS

בסיום הריצה, נבצע Restart כדי לסיימו.

5_Installing_SSMS

כדי להתקין את ה Data Tools נשתמש בקובץ ההתקנה אשר הורד בשלב הראשון ונבחר באפשרויות הבאות:

1_Install_SSTD

בעמוד הדפדפן אשר יפתח נבחר באפשרות ה Download.

3_Install_SSTD

במסך הבא , בתחתית העמוד, נבחר את ה ISO בשפה האנגלית:

4_Install_SSTD

בסיום ההורדה נריץ את קובץ ה ISO (ניתן להשתמש ב Daemon Tools).

5_Install_SSTD

נאשר את תנאי הרשיון:

6_Install_SSTD

ונמתין שהליך ההתקנה יסתיים

7_Install_SSTD

בסיום ההתקנה נבצע Restart

8_Install_SSTD