fbpx

גרסת ה Express של SQL SERVER הינה גרסה חינמית, קלת משקל, פשוטה להתקנה, ומיועדת לאנשים אשר מעוניינים ביכולות הבסיסיות של Microsoft SQL Server.

מדריך זה מסביר כיצד ניתן לבצע את ההתקנה באופן הפשוט ביותר, ונחלק ל – 2 חלקים:

  1. החלק הראשון עוסק בהתקנת SQL SERVER 2014 Express
  2. החלק השני עוסק בהתקנת מאגר המידע Northwind Database

 

יש להכנס לקישור הבא ובו לבחור באפשרות ה Download:

 

בחלון הבא, בהתאם למערכת ההפעלה אשר ברשותכם, יש לבחור את אחת מן האפשרויות הבאות:

 

לאחר מכן יש לפתוח את הקובץ שהורד, ולבחור את הנתיב אליו יחולצו הקבצים:

יש להמתין לסיום הפעולה

לאחר מכן, באופן אוטומטי יפתח חלון אשר יאפשר את המשך התקנת SQL Server. יש לבחור באופציה המסומנת ולהתקדם לשלב הבא:

 

יש לאשר את תנאי השימוש, לאחר מכן נלחץ על Next כדי להתקדם לשלב הבא:

 

בחלון זה יש לבחור האם לאפשר בדיקת עדכונים, לאחר מכן נלחץ על Next כדי להתקדם לשלב הבא:

 

בחלון זה יש לבחור את כל האפשרויות המסומנות, לאחר מכן נלחץ על Next כדי להתקדם לשלב הבא:

 

בחלון זה יש לבחור באפשרות המסומנת, לאחר מכן נלחץ על Next כדילהתקדם לשלב הבא:

 

בחלון זה נלחץ על Next כדי להתקדם לשלב הבא:

 

בחלון זה נבחר באפשרות השניה ונזין ססמא באמצעותה נוכל להתחבר אל ה Database. יש לבחור בססמא "חזקה" אחרת ההתקנה לא תתאפשר (לדוגמא – Pa$$w0rd). לאחר מכן נלחץ על Next כדי להתקדם לשלב הבא:

 

בשלב האחרון נמתין לסיום ההתקנה:

 

במידה וההתקנה הסתיימה בהצלחה, תתקבל ההודעה הבאה.

לאחר סיום חלק זה יש לעבור ללשונית הבאה – התקנת Northwind Database

 

יש לפתוח את ה SQL SERVER Management Studio, ניתן לאתר אותו בקלות ע"י שורת החיפוש:

 

לחילופין ניתן ללחוץ על [Windows]+[R] ובחלון שנפתח לכתוב ssms.exe

 

בחלון שנפתח יש ללחוץ על Connect:

 

לאחר מכן יש לבחור ב File -> Open -> File:

 

בחלון שיפתח יש לבחור את הקובץ המסומן, את קובץ זה ניתן להוריד מהקישור הבא

 

בשלב הבא יש ללחוץ על כפתור ה Execute:

 

נמתין מס' שניות עד לסיום ההרצה:

 

במידה והריצה עברה בהצלחה, תתקבל ההודעה הבאה:

 

כעת נסמן בקליק ימני את תיקיית Databases ונבחר באפשרות Refresh:

 

לאחר מכן ניתן יהיה לראות כי Northwind Database התווסף:

 

בשלב האחרון נרצה לוודא כי ניתן להריץ שאילתות בהצלחה. נסמן בקליק ימני את Northwind ונבחר New Query:

 

בחלון שנפתח

  1. נכתוב את הפקודה הבאה : SELECT * FROM employees
  2. נלחץ על כפתור ה Execute
  3. נוודא כי אכן נתונים חוזרים בחלונית התחתונה