fbpx

לפניכם טבלת מכירות של חנות למכשירים סלולריים –

image

 

כתבו שאילתה אשר עבור לקוח מסויים מחזירה את כל הלקוחות אשר קנו את אותם מוצרים שהוא קנה או יותר. לדוגמא – אם בשאילתה התבקשנו לבצע בדיקה על יוסי, הלקוח שיחזור הוא תומר (תומר הוא היחיד אשר רכש את כל המכשירים של יוסי וגם מכשיר נוסף), אם בשאילתא התבקשנו לבצע בדיקה על משה, הלקוח שיחזור הוא רועי (רועי הוא היחיד שיש לו את כל המכשירים של משה וגם מכשיר נוסף).