fbpx

לבנק אוצר החייל קיימים 3 סניפים ברחבי העיר ירוחם, כאשר בכל סניף קיימים 2 כספומטים. נתונה הטבלה הבאה אשר מתארת את פרקי הזמן בהם הכספומטים השונים עבדו.

בבנק מס’ 1 ניתן לראות כי הכספומטים עבדו באופן רציף מ 08:30 בבוקר עד 09:55
בבנק מס’ 2 ניתן לראות כי מ 09:20 ועד 09:25 הכספומטים עבדו באופן רציף, לאחר מכן היתה הפסקה, ואז המשך עבודתן הרציפה היתה מ 09:30 ועד 09:55, שוב היתה הפסקה ואז המשך עבודתן הרציפה היתה מ 10:30 ועד 11:55.
בבנק מס’ 3 ניתן לראות כי הכספומטים עבדו באופן רציף מ 08:00 ועד 09:50, לאחר מכן היתה הפסקה, ואז המשך עבודתן הרציפה היתה מ 11:20 ועד 12:15


CREATE TABLE time_table
(bank_id int,
 atm_id int,
 strt_date datetime,
 end_date datetime) 

image

 

כתבו שאילתה אשר מחזירה את פרקי הזמן הרציפים בהם עבדו הכספומטים בבנקים השונים. לבנק מס’ 1 השאילתא אמורה להחזיר שורה אחת – 08:30-09:55, לבנק מס’ 2 שלוש שורות – 09:20-09:25, 09:30-09:55, 10:30-11:55 ולבנק מס’ 3 שתי שורות – 08:00-09:50 ו – 11:20-12:50.

 

image