תנאי שימוש

כל התכנים המופיעים באתר מותרים לשימוש אישי ולא לצרכים מסחריים.

המשתמש באתר אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו במידע המופיע באתר ללא היתר מפורש מהכותב.

כל התכנים המופיעים באתר מייצגים את דעתו האישית של הכותב, וזו בלבד. על הקורא חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר תגרם משימוש במידע זה.