קורס PL/SQL – תכנות בסביבת אורקל

על הקורס

שפת ה PL/SQL (Procedural Language SQL) הינה שפה אשר מאפשרת למשתמשיה הטמעת אלמנטים תכנותיים כגון לולאות, תנאים, וניהול שגיאות, בשפת ה SQL.

קורס זה מעניק למסיימיו את הידע הנדרש לכתיבת קוד PL/SQL מול בסיס הנתונים אורקל ומלמד בין היתר – ניהול משתנים, עבודה עם לולאות ותנאים, יצירת קרסורים, פיתוח פרוצדורות, פונקציות, טריגרים  ופקג'ים.

קהל יעד

קורס זה נועד בעיקרו למנהלי בסיסי נתונים, כותבי קוד, מפתחי BI, אנשי QA, אנליסטים, ואנשי מקצוע נוספים אשר אחראים על כתיבת קוד PLSQL.

יעדים מרכזיים

בסיום הקורס יכירו התלמידים את התכנים הבאים :

 • שימוש במשתני PLSQL, יצירת בלוקים אנונימיים, מערכים ומטריצות.
 • עבודה עם לולאות, תנאים וקרסורים.
 • ניהול שגיאות, יצירת פרוצדורות, פונקציות וטריגרים.
 • שימוש בפקג'ים, תלויות, שימוש ב SQL דינמי.

דרישות קדם

 • היכרות מוקדמת עם שפת ה SQL.
 • היכרות מוקדמת עם שפות תכנות אחרות.

נושאים מרכזיים

קורס ה PL/SQL בסביבת אורקל מכיל נושאים רבים, לפניכם הנקודות המרכזיות, תכנים מדוייקים וסביבת תרגול יוגדרו בהתאם לצרכי הלקוח.

 • PL/SQL Variables – Declaring variables, executable statements, global variables, substitution variables,
 • PL/SQL Blocks – Interacting with the Database Engine, using nested blocks.
 • SELECT and DML within PL/SQL Blocks – SELECT INTO statement, DML with PL/SQL blocks, using Implicit Cursors
 • Conditions and Loops – Using IF, CASE, LOOP, WHILE and FOR, exit and continue, nested loops.
 • Composite Data Types – using records, %rowtype, Table Of, Table Of Methods – NEXT, PRIOR, FIRST, LAST, Table of Records.
 • Using Cursors – Single FETCH vs Multiple FETCH, looping through a Cursor, %rowtype, %found, Cursor For Loop, Cursor with Parameters, Bulk Collect.
 • Error Handling – Predefined exceptions, non predefined exceptions. SQLCODE, SQLERRM, user defined errors
 • Using Stored Procedures – Procedures with IN parameter, using OUT parameters, using IN/OUT parameters, nesting procedures.
 • Using Functions – Using RETURN, error handling,
 • PL/SQL Packages – Creating Package SPEC, creating package BODY, Overloading – Procedures and Functions, Forward Declaration, Oracle Supplied Packages.
 • PL/SQL Triggers – BEFORE Triggers, Using OLD/NEW, using AFTER triggers, using INSTEAD OF Triggers, autonomous transactions.
 • Dynamic SQL – Using PL/SQL Dynamic SQL
 • Dependencies – Handling Database dependencies.